3dje utlysningen MI

3dje utlysningen MI

Nyhet

Den tredje utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och stängde den 10 april. 23 inkomna ansökningar utvärderas nu av två externa råd – ett Vetenskapligt och ett Industriellt. När råden bedömt ansökningarna kommer de att kalla de mest intressanta till en Hearing på Mistra i Stockholm. Hearingen kommer att ske den 10 juni. Mistra Innovations styrelse kommer att i slutet av juni 2015 besluta om vilka ansökningar som får finansiering.

Den tredje utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och stängde den 10 april. 23 inkomna ansökningar utvärderas nu av två externa råd – ett Vetenskapligt och ett Industriellt. När råden bedömt ansökningarna kommer de att kalla de mest intressanta till en Hearing på Mistra i Stockholm. Hearingen kommer att ske den 10 juni. Mistra Innovations styrelse kommer att i slutet av juni 2015 besluta om vilka ansökningar som får finansiering.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile