Avans 14

Nyhet

Utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå. Syftet är att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer vid nya lärosäten, dels stärka näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile