Engineering Product Develpoment

Logg

Doktorandkurs på LTU med stark koppling till Kunskapsförmedlingen.

Denna morgon bjuder på kallt väder i Norrbotten, på gränsen till snö. Vi värmer oss istället med en doktorandkurs i Engineering Product Develpoment här på LTU med stark koppling till Kunskapsförmedlingen. Forskarskolan Endrea drevs nämligen 1997-2002, vilken kom att utvecklas mot eller till ProViking – vilket i sin tur är grunden till Kunskapsförmedlingen. Nu har samma gäng dragit igång denna nordiska kurs med både norska och svenska deltagare. Temat för dagen är Systems Engineering. I slutet av oktober räknar vi med ett stort avslut på Chalmers, vilket vi återkommer till.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile