FFI-konferens med bra referenser

FFI-konferens med bra referenser

Nyhet

Minister Damberg lyfte referenser till både Produktion2030, PiiA och Produktionslyftet.

Torsdagen den 23 november bjöd på en intressant och inspirerande FFI-konferens på Chalmers Lindholmen i Göteborg med tema ”Transporter i en hållbar stad”. Många kända ansikten var på plats, exempelvis Vinnovas Margareta Groth, Produktionslyftets ordförande Göran Johnsson och Vinnovas Jens von Axelson som alla under eftermiddagen sammanstrålade i det parallella spåret ”Uppkopplad industri och nya material”. Efter introduktion från FFIs styrelseordförande Ingemar Skogö och moderator Catharina Elmsäter Svärd inledde närings- och innovationsminister Mikael Damberg själva programmet. Han betonade i regeringens nyindustrialiseringsstrategi bland annat hållbar produktion, där både Produktionslyftet och Produktion2030 nämns som viktiga aktörer, och lyfte också beslut om att växla upp innovationsstödet. Även digitaliseringen lyftes i Dambergs tal där projekt från Produktion2030s systerprogram PiiA togs upp som exempel. Tillväxtverkets extra tilldelning på 78 miljoner inom digitalisering, där Produktionslyftet och PiiA i samverkan med Swerea IVF driver pilotprojektet Digilyftet, var en annan satsning som Damberg tog upp. Förmiddagen avslutades med reflektioner från professor Michael Browne från Göteborgs universitet kring konferensens huvudtema: ”Urban freight transport for sustainable cities”. Mycket intressant! På Vinnovas hemsida kommer filmer från föredragen att läggas upp, de är väl värda att hålla utkik efter!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile