Filmen från SPS14 – produktionssymposiet i Göteborg i september

Nyhet

På Produktion2030s hemsida kan du läsa en nyhet om nyligen genomförda konferensen SPS14 och se den film som producerades.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile