Högt flygande planer

Logg

Möte i Kiruna för Space Innovation Forum 3.

Högt flygande planer denna vecka inom RIT-projektet, Rymd för Innovation och Tillväxt, med möte i Kiruna för Space Innovation Forum 3 den 19-20 oktober. Produktion2030s ”kunskapsturné” med workshoppar i samarbete med IUCer och andra aktörer över landet fortsätter, där ett arrangemang på västkusten står närmast för dörren – mer information kommer inom kort. Även arbetet med att dokumentera de olika projekten som genomförts inom Produktion2030 fortsätter och vi länkar underhand till de intressanta resultaten via vår hemsida.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile