MEET-UP – vidareutveckling av Produktion2030-projekt

MEET-UP – vidareutveckling av Produktion2030-projekt

Nyhet

Stöd beviljat från Vinnova fram till maj 2018.

Projektet ”Meeting the Future – MEET”, som avslutades i september i år, får en fortsättning där MEET-modellen ska användas och utvecklas vidare. Det är Vinnova som beslutat att finansiera projektet i utlysningen ”Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering”. Läs mer på Produktion2030s hemsida!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile