Mistra Innovation – två till projekt

Mistra Innovation – två till projekt

Nyhet

Mistra Innovations styrelse har beslutat om att bevilja ytterligare två projekt.

De har karraktären av förstudier. Härmed har Mistra Innovation 18 projekt som du kan läsa mer om på Hemsidan eller på länken här bredvid.

Nästa utlysning planeras till våren 2016.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile