Nytt nummer av Produktion2030:s magasin

Nytt nummer av Produktion2030:s magasin

Nyhet

Nu finns ett nytt nummer av Produktion2030:s återkommande magasin att läsa digitalt. Här berättar vi om olika insatser och aktiviteter som pågår inom programmet och framför allt om människorna bakom.

I detta nummer kan du läsa mer om Produktion2030:s Teknikworkshoppar, ett framgångsrikt sätt att sprida ny kunskap och teknik till små och medelstora företag.

Du kan också läsa mer om Produktion2030:s utbildningssatsning Ingenjör 4.0, kompetensutveckling på högskolenivå för industrins ingenjörer, som nu finns tillgänglig online. Och mycket, mycket mer.

Trevlig läsning!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile