Presidiemöte i Produktionsakademien

Presidiemöte i Produktionsakademien

Logg

Produktivt möte vid organisationens träff i Eskilstuna den 9 februari.

Svenska Produktionsakademien genomförde sitt presidiemöte på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 9 februari. Värd var professor Magnus Wiktorsson vid MDH som även bjöd på soligt väder i det vackra industrilandskapet, där även ett studiebesök hos Robotdalen ingick. Det var en produktiv dag där avgående ordförande i presidiet, Johans Stahre från Chalmers, kunde lämna över ordförandeskapet till – med hans egna ord – ”en ny skicklig ordförande”: Professor Carin Andersson från Lunds Tekniska Högskola. Produktionsakademiens syfte är att samverka och påverka inom svensk  produktionsforskning och produktionsutbildning och vänder sig till professorer, forskare, lärare, doktorander och industridoktorer verksamma i Sverige med professionella intressen inom produktionsområdet. Här kan du läsa mer om Svenska Produktionsakademien.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile