Produktion2030 och tjänstefiering

Produktion2030 och tjänstefiering

Nyhet

Tjänstefiering handlar i stor utsträckning om ett annat sätt att tänka. Ett tips är att fokusera på vad kundens kund vill ha - kanske kan vi hjälpa vår kund att erbjuda sin kund leverans på en viss tid eller med ett visst emballage?

Baserat på Produktion2030s projekt ATIT – Avancerade Tjänster I Tillverkningsindustrin – genomfördes i början av november en workshop tillsammans med IUC Väst: Hur kan du öka värdet på dina affärer?

Läs sammanfattningen på IUC Västs hemsida här!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile