Produktionskluster Geometri och kvalitet – Nystart för kluster!

Produktionskluster Geometri och kvalitet – Nystart för kluster!

Nyhet

Under 2021 har ett av produktionsklustren slagits ihop med ett nätverk inom Geometrimätning och ett intressant arbetssätt har inletts i och med denna nystart. Koordinator Helena Björk berättar mer.

Läs mer – Produktionskluster Geometri och kvalitet – nystart för kluster!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile