Produktionslyftets nyhetsbrev december 2017

Produktionslyftets nyhetsbrev december 2017

Nyhet

Hantverksproduktion och Lean-tänk.

Gränsfors Bruk är på många sätt en ovanlig arbetsplats. Här är inget automatiserat, det finns en människas tanke och arbete bakom varje produkt. Mycket av kunskapen är känsla – att jobba länge, känna sig fram och lära sig hur maskinen låter ligger till grund för arbetet. Vad kan Lean tillföra en sådan verksamhet? Läs hela nyhetsbrevet här!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile