Produktionslyftets nyhetsbrev mars 2018

Produktionslyftets nyhetsbrev mars 2018

Nyhet

Inspirerande ledare av Siemens Mikael Kraft om digitaliseringens möjligheter, samt familjeföretaget Herman Andersson Plåts spännande Lean-resa – ett välmatat nyhetsbrev denna månad!

Hos Herman Andersson Plåt AB provade vi något nytt och följde med deras Lean-coach Martin Johansson under en coachningsdag mitt i deras 18-månadersresa med Produktionslyftet – och hur intressant var inte det!

Läs artikeln samt digitaliseringsledaren från Mikael Kraft på Siemens och resten av Produktionslyftets nyhetsbrev här!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile