ProViking 10 år – stärker svensk tillverkande industri

Nyhet

ProViking, som i år fyller tio år, har visat sig framgångsrikt både som kunskapskälla för svensk tillverkningsindustri och som leverantör av forskningsresultat på högsta internationella nivå.

Läs bilaga 2012-09-19 i NyTeknik nr 38 ”ProViking 10 år en satsning som ger resultat”.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile