Samverkan som överträffar förväntningar

Samverkan som överträffar förväntningar

Nyhet

Framgångsrikt projekt med målet att utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria kopparlegeringar.

Produktions2030 har inom styrkeområde ”Hållbar och resurseffektiv produktion” finansierat ett projekt kring blyfria kopparlegeringar. Projektledare var inledningsvis Jan-Eric Ståhl och senare Fredrik Schultheiss och Mike Olsson vid Lunds universitet med ett antal samverkande partner.

AB Markaryds Metallarmatur (MMA), som har haft en dominerande roll i projektet, konstruerar och producerar reglerutrustning för flöden med applikationer inom både värme och kyla. När det gäller varumärket MMA är det främst inom VVS-branschen som de är kända – i närmare 70 procent av alla svenska hem ser vi deras produkter och när du justerar värmen på ditt element så är termostaten förmodligen tillverkad vid fabriken i Markaryd.

– Vi hade inte så stor erfarenhet av projektsamverkan med akademin sedan tidigare, säger Kent Nilsson, produktionschef på MMA i Markaryd. Vi hade dock grunnat på hur vi skulle kunna involvera akademin mer i företaget.

Efter ett möte med professor Jan-Eric Ståhl vid Lunds universitet har de engagerats i flera projekt, bland annat detta kring blyfria kopparlegeringar med finansiering från Produktion2030. Läs mer om det framgångsrika projektet här!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile